Begeleiding door Q-Applix

Donderdag, 30 November 2023

Q-Applix zal geen vragen stellen die u zo goed als onmogelijk kunt beantwoorden, omdat ze te technisch zijn. In plaats daarvan zullen u verschillende, goed onderbouwde, alternatieven worden aangeboden.

Dit is de mate van begeleiding waar naar gestreefd wordt.

Ook als er wensen zijn waar niet gemakkelijk aan voldaan kan worden, dan zal dit gewoon uitgelegd worden en naar alternatieven gezocht worden.